Magazine

חמשת ציודי הבדיקה שחובה בכל מעבדה

חמשת ציודי הבדיקה שחובה בכל מעבדה

ציודי בדיקה אלקטרונים הם חלק בלתי נפרד מכל מעבדה. בעזרת ציוד בדיקה אלקטרוני ניתן לבצע תהליך מסודר של בקרת איכות, למנוע עיכובים ולהגן על בטיחות העובדים. עם זאת, לא כל מפעילי המעבדות יודעים באיזה ציוד בדיקה להשקיע.

הנה למשל 5 סוגים שונים של ציודי בדיקה אלקטרונים שנוכחותם במעבדה היא נדרשת לפעילות תקינה ושוטפת:

1. אוסילוסקופים

אוסילוסקופ הוא מכשיר מדידה שמטרתו להציג בצורה גרפית, נוחה וידידותית אותות מתח חשמלי. את הצגת האותות ניתן לבצע באמצעות אוסילוסקופ כפונקציה של זמן או כפונקציה של מתח חשמלי אחר. כמו כן, המתח החשמלי מוצג בציר האנכי וכפונקציה של זמן או כפונקציה של מתח חשמלי אחר ישנו גם ציר אופקי.

אוסילוסקופ חיוני לכל מעבדה כי הוא מאפשר איתור תקלות בציוד אלקטרוני. הוא יכול להציג את השתנות האות באופן גרפי, להבין את מקור התקלה על בסיס התנהגות המתח כפונקציה של זמן ולסייע גם בפעילות של פיתוח מעגלים. יתרה על כך, יש מעבדות שבהן משתמשים בצב”ד מן הסוג הזה כחלק ממחקר ביולוגי ובעיקר כדי למדוד ערכי מתח וזרם מתבחינים ביולוגיים שונים.

2. מחוללי אותות

מחולל אותות מכונה באנגלית Function Generator ומשמו אפשר להבין את חיוניותו עבור המעבדה המודרנית. בראש ובראשונה, זהו ציוד בדיקה אלקטרוני שנועד לייצר אותות מתח חילופין שדומים לאלו שיש במעגלים חשמליים. שנית, מחולל אותות מסוגל לספק מתחי חילופין בעלי צורות גל שונות, בתדר מבוקש או באמפליטודה שניתנת לשינוי.

מחולל אותות שמתאים למעבדה צריך להיות בעל יכולות של בחירת צורת הגל הדרוש וקביעת עוצמת המתח הישיר. כל שאר התכונות הפונקציונאליות נקבעות לפי תחום העיסוק של המעבדה, אך לרוב הוא גם נדרש להיות מסוגל לקבוע את הדיוטי קול.

3. רבי מודד

Multimeter, או בעברית “רב מודד”, הוא מכשיר צב”ד שתפקידו למדוד גלים חשמליים קונבנציונאליים כגון מתח, זרם, התנגדות, קיבול והשראות. הוא מהווה ציוד חובה במעבדות קטנות וגדולות ומשולב גם במוסדות ציבור, בתי חולים ובתי ספר.

היתרון של רב מודד במעבדה בא לידי ביטוי בכך שהוא מאגד מספר מכשירי מדידה. כמו כן, ניתן לחבר אותו לשתי נקודות שביניהן רוצים למדוד את המתח על מנת להשתמש בו כוולטמטר – או למדוד זרם על ידי ניתוק המוליך בו זורם הזרם שאמור להימדד וחיבור המולטימטר בין הקצוות המנותקים.

4. מד השראות

מכשיר מדידה אלקטרוני-מכני מאפשר למדוד השראות אלקטרומגנטיות כמו אלו שנוצרות לעיתים קרובות במוליך כתוצאה מתנועתו בתוך שדה מגנטי, או כאשר מתבצע ניסוי במעבדה שבו משנים את השדה המגנטי. בתוך כך, יש להזכיר מעבדות שבהן משתמשים במד השראה מסוג מגלה מתכות או בצב”ד ייעודי למדידת צריכת חשמל.

מד השראות נפוץ במעבדות שבהן מתבצעים ניסויים שקשורים לתחום האלקטרוניקה והחשמל. השימוש בו יחסית נוח והוא גם נחשב בטיחותי וידידותי, אך מומלץ לבחור אותו בצורה נכונה לאחר השוואה בין ציוד בדיקה אלקטרוני לפי המפרט הטכני המלא.

המפרט של מד השראות מסייע לדעת באיזה סוגים של עבודות אלקטרוניקה ניתן להיעזר בו. מלבד פרטים על מידות נטו ומשקל, יש במפרט הטכני אינפורמציה חשובה בנוגע להגנות על עומס ופונקציות מיוחדות. הפונקציות החשובות לעבודה במעבדת אלקטרוניקה למשל הן דיודה, טרנזיסטור, זמזם ותצוגת סוללה חלשה.

5. ספקטרום אנאלייזר

“ספקטרום אנאלייזר” הוא תרגום מילולי של המושג Spectrum Analyzer, או בעברית – נתח תדרים. זהו מכשיר מדידה חשמלי שחיוני למעבדות כי הוא מודד את ההספק של אות חשמלי. במצב עבודה עיקרי של נתח תדרים במעבדות, הוא אף מציג סדרה של מדידות הספק ומסוגל להתמודד עם כל מדידה בתחום תדרים צר שמוגדר על ידי המפעיל.

מלבד האמור לעיל, נתח תדרים יכול להמיר למדידה אלקטרונית גלים מסוגים אחרים ובעזרתו ניתן לעבוד על גלים אקוסטיים וגלים אופטיים. הוא חשוב בכל מעבדה שבה מתקנים ציוד אלקטרוני ובעזרתו ניתן לבצע מדידה מדויקת ולקבל נתונים אמינים. לחילופין, יש מעבדות שבהן משתמשים בנתח תדרים אופטי: ציוד בדיקה אלקטרוני שמציג את ספקטרום האות הנמדד תוך שימוש בטכניקות מדידה אופטיות ישירות.

המומחים של אולטסט ישמחו להציג בפניך ציוד בדיקה אלקטרוני אידיאלי למעבדה ולספק לך מידע נוסף – נציגינו ממתינים לפנייתך כעת במספר הטלפון 09-7400899.